Diari Personali

Ogni personaggio del gioco può scrivere il proprio diario, puoi leggerlo e conoscere la sua crescita, ma ricordati che ON GAME non puoi sapere cosa ha scritto!

Diario personale di Leatitia Linden

Data Stellare 02.05.2269

2.5.2269


Tha an earrach air tighinn gu talamh.
tha an talamh torrach agus deiseil aig Beltane,
thèid sìol a chur, agus
tòisichidh beatha ùr a-rithist.
Hail, diathan mòra na tìre!
Hail, diathan beatha aiseirigh!
Hail, Cernunnos, Osiris, Herne, agus Bacchus!
Leig leis an ùir fosgladh
agus broinn torrach màthair na talmhainn
faigh sìol na beatha
oir tha sinn a ’cur fàilte air an earrach.

Laetitia Linden

Laetitia Linden

Data di nascita: 3/4/2234
Origine: Cork, Irlanda, Terra
Assegnazione: USS Genesis
Incarico: Primo Ufficiale Scientifico

Altri file dal diario di Linden

Inserito il 02.03.2268 - 22:58:05

Inserito il 04.03.2268 - 19:36:48

Inserito il 06.03.2268 - 21:22:15

Inserito il 09.03.2268 - 21:29:28

Inserito il 14.03.2268 - 15:05:07

Inserito il 18.03.2268 - 10:33:04

Inserito il 19.03.2268 - 11:53:27

Inserito il 20.03.2268 - 11:16:46

Inserito il 22.03.2268 - 19:49:49

Inserito il 25.03.2268 - 12:37:43

Inserito il 30.03.2268 - 12:15:19

Inserito il 31.03.2268 - 08:57:26

Inserito il 04.04.2268 - 18:30:18

Inserito il 07.04.2268 - 09:58:10

Inserito il 17.04.2268 - 20:55:47

Inserito il 19.04.2268 - 11:07:36

Inserito il 20.04.2268 - 10:12:22

Inserito il 21.04.2268 - 09:31:25

Inserito il 22.04.2268 - 10:02:57

Inserito il 25.04.2268 - 12:40:31

Inserito il 27.04.2268 - 10:27:50

Inserito il 27.04.2268 - 11:12:21

Inserito il 30.04.2268 - 10:05:27

Inserito il 01.05.2268 - 00:35:01

Inserito il 04.05.2268 - 09:30:32

Inserito il 09.05.2268 - 11:40:14

Inserito il 10.05.2268 - 11:24:36

Inserito il 11.05.2268 - 19:22:24

Inserito il 14.05.2268 - 09:56:25

Inserito il 16.05.2268 - 10:52:26

Inserito il 18.05.2268 - 20:56:02

Inserito il 19.05.2268 - 09:38:45

Inserito il 20.05.2268 - 09:37:44

Inserito il 21.05.2268 - 12:24:57

Inserito il 25.05.2268 - 13:51:36

Inserito il 28.05.2268 - 12:44:44

Inserito il 29.05.2268 - 10:25:25

Inserito il 11.06.2268 - 11:47:20

Inserito il 12.06.2268 - 09:30:05

Inserito il 13.06.2268 - 11:03:02

Inserito il 17.06.2268 - 09:52:25

Inserito il 21.06.2268 - 01:01:41

Inserito il 24.06.2268 - 09:34:31

Inserito il 25.06.2268 - 10:52:10

Inserito il 26.06.2268 - 10:13:25

Inserito il 27.06.2268 - 21:13:30

Inserito il 30.06.2268 - 09:05:58

Inserito il 01.07.2268 - 09:12:51

Inserito il 04.07.2268 - 10:50:14

Inserito il 07.07.2268 - 09:57:41

Inserito il 08.07.2268 - 10:00:51

Inserito il 09.07.2268 - 14:10:41

Inserito il 11.07.2268 - 10:58:01

Inserito il 12.07.2268 - 14:37:03

Inserito il 23.07.2268 - 09:03:36

Inserito il 24.07.2268 - 08:58:21

Inserito il 25.07.2268 - 10:24:02

Inserito il 26.07.2268 - 20:30:14

Inserito il 28.07.2268 - 09:49:09

Inserito il 31.07.2268 - 11:13:14

Inserito il 01.08.2268 - 10:46:03

Inserito il 02.08.2268 - 11:23:47

Inserito il 03.08.2268 - 09:06:39

Inserito il 05.08.2268 - 09:24:56

Inserito il 07.08.2268 - 19:48:38

Inserito il 11.08.2268 - 16:15:40

Inserito il 14.08.2268 - 21:31:58

Inserito il 18.08.2268 - 10:57:12

Inserito il 19.08.2268 - 10:28:09

Inserito il 30.08.2268 - 15:57:14

Inserito il 01.09.2268 - 09:15:08

Inserito il 02.09.2268 - 18:23:53

Inserito il 04.09.2268 - 19:20:39

Inserito il 07.09.2268 - 12:02:03

Inserito il 12.09.2268 - 11:30:31

Inserito il 14.09.2268 - 09:28:22

Inserito il 15.09.2268 - 08:52:34

Inserito il 23.09.2268 - 12:42:28

Inserito il 25.09.2268 - 08:38:13

Inserito il 28.09.2268 - 11:52:41

Inserito il 01.10.2268 - 09:33:16

Inserito il 03.10.2268 - 12:18:26

Inserito il 14.10.2268 - 18:14:36

Inserito il 20.10.2268 - 17:42:56

Inserito il 26.10.2268 - 13:46:20

Inserito il 29.10.2268 - 08:57:59

Inserito il 10.11.2268 - 14:11:32

Inserito il 13.11.2268 - 10:14:19

Inserito il 18.11.2268 - 21:05:12

Inserito il 20.11.2268 - 14:56:44

Inserito il 29.11.2268 - 13:07:56

Inserito il 30.11.2268 - 09:20:47

Inserito il 04.12.2268 - 17:39:42

Inserito il 06.12.2268 - 12:39:27

Inserito il 07.12.2268 - 12:47:11

Inserito il 10.12.2268 - 09:50:27

Inserito il 15.12.2268 - 11:48:19

Inserito il 24.12.2268 - 16:28:47

Inserito il 27.12.2268 - 12:40:26

Inserito il 31.12.2268 - 10:40:37

Inserito il 04.01.2269 - 09:58:20

Inserito il 18.01.2269 - 14:15:05

Inserito il 24.01.2269 - 20:53:29

Inserito il 03.02.2269 - 10:57:22

Inserito il 04.02.2269 - 14:51:36

Inserito il 14.02.2269 - 15:38:19

Inserito il 19.02.2269 - 09:30:12

Inserito il 20.02.2269 - 10:53:31

Inserito il 11.03.2269 - 10:03:22

Inserito il 16.03.2269 - 00:02:38

Inserito il 20.03.2269 - 12:12:14

Inserito il 23.03.2269 - 14:29:29

Inserito il 24.03.2269 - 21:06:01

Inserito il 04.04.2269 - 12:43:28

Inserito il 06.04.2269 - 15:14:28

Inserito il 19.04.2269 - 10:44:12

Inserito il 22.04.2269 - 10:31:06

Inserito il 01.05.2269 - 10:28:44

Inserito il 02.05.2269 - 21:55:09

Inserito il 04.05.2269 - 15:47:53

Altri diari